İnfertilite (Kısırlık)

Gebe kalma olasılığı çiftin yaşı, cinsel birliktelik süresinin artması ve ilişki sıklığı ile doğrudan ilgilidir. Gebelikten korunma yöntemi kullanmayan çiftlerin yaklaşik % 20-25’inde ilk bir ay içerisinde, % 60’ ında 6 ay içerisinde ve % 80-85’ inde 1 yıl içerisinde gebelikle karşılaşılırken geriye kalan 15-20 çiftte ise infertilite problemi yaşanmaktadır.

Kısırlık Nedir?

Kısırlığı (infertilite) düzenli cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içerisinde gebeliğin oluşmaması olarak tanımlayabiliriz. 35 yaş üzeri olgularda bu sure 6 ay olarak kabul edilir. Gebelik oluşması için, haftada en az bir defa cinsel birleşme olmalıdır. Gebelik olabilmesi için ideal cinsel birleşme sıklığı haftada 2–3 defadır. Kısırlığın araştırılması yapılırken duruma minimalist yaklaşılıp gereksiz testler ile zaman ve para kaybının önüne geçilmelidir. Öncelikli olarak ilk yapılması gereken test semen analizidir 2 ay ara ile iki defa tekararlanmalıdır. Erkeğin semen analizi normal ise erkekte infertilite sorunu yoktur. Semen analizine eş zamanlı olarak kadının yumurtlayıp yumurtlamadığı kontrol edilir. Kadında yumurtalık kapasitesi (yumurtalık rezervi) saptanarak dikkatli bir şekilde durum değerlendirilmesi yapılır. Tüm bu araştırmaları kadının tüplerinin açık olup olmadığının incelenmesi takip eder. Kısırlık araştırmalarında kullanılan ancak önemi tartışmalı olan immunolojik araştırmalar (antisperm antkorları) ve postkoital test (ilişkiden sonra rahim ağzındaki sıvının spermlerin varlığı açısından incelenmesi) gibi testler de bulunmaktadır.